HRV träning

Home/HRV träning
  • HRV träning med inner balance

Visste du att hjärtat påverkar de flesta funktioner i kroppen?

Visste du att hjärtat påverkar de flesta funktioner i kroppen? Vi människor är utrustad för att klara utmaningar och upprätthålla livet. Våra livsupprätthållande system samspelar med varandra i syfte att optimera förmågor och prestationer. De mest intressanta systemen är: - Rörelseorganen inte minst muskelsystemet - Hjärt-lungsystemet med cirkulationen - Perceptionssystemet - Centrala nervsystemet med hjärnan