CellRESET

Home/CellRESET

Metabolt syndrom och insulinresistens – olika namn på samma tillstånd, cellRESET kan ge  möjlighet till förändring

Anmäl dig redan idag till cellRESET livsstilsprogrammet

Vad innebär Metabolt syndrom?

Metabolt syndrom  innebär att de blodsockerreglerande organen är överansträngda och att ämnesomsättningen är störd. Kroppens celler tar inte längre emot signalen från insulin på rätt sätt, vilket hindrar blodsockret att transporteras in i cellerna som det ska. För att kompensera frisätter bukspottkörteln ännu mer insulin. Detta leder till förhöjda blodsockervärden och förhöjda insulinnivåer i blodbanan. Förhöjda insulin nivåer stimulerar frisättningen av stresshormonerna adrenalin och kortisol som sen i sin tur kan påverka nivåerna av könshormoner. Hela hormonsystemet blir alltså påverkat.

Vad har man för symtom?

Ofta är man överviktig och har förhöjda blodfetter och högt blodtryck. En person med detta syndrom löper fördubblad risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar och femdubbel risk att drabbas av typ 2 diabetes. Tillståndet påskyndar åldrandet och ökar mottagligheten för flera olika sjukdomar.

Metabola syndrom, sk. tillstånd orsakas av vår moderna hårt förädlade kost som stressar kroppen och överanstränger de blodsockerreglerande organen. Även stress och brist på motion påverkar blodsockret och bidrar till syndromet. Om blodsockret stiger och faller obalanserat blir man trött, irriterad och mer mottaglig för stress. Sömnen och koncentrationsförmågan försämras och immunförsvaret fungerar sämre. Aptitregleringen sätts ur spel så att man äter för mycket och går upp i vikt. Blodsockerobalans yttrar sig olika för olika människor, med mildare eller svårare symtom, men den bakomliggande orsaken är gemensam, nämligen rubbningar i ämnesomsättningen orsakade av – oss själva.

De främsta riskfaktorerna

De främsta riskfaktorerna för metabolt syndrom är alltså hårt förädlad mat, övervikt, stillasittande och stress. Vid rökning, sömnbrist, näringsbrist och hög alkoholkonsumtion ökar risken ytterligare. Vid denna hormonobalans kan man uppleva att även om man lagt om sin kost och har en god livsstil så går man ändå inte ner, utan snarare så går man väldigt lätt upp av det minsta lilla man unnar sig.

En fyra-veckors diet med efterföljande stabiliserings månader som löser dina hälso och viktproblem

Aage Stenseth, en välutbildad man inom traditionell kinesisk medicin och skolmedicin mm, har drivit olika skolor i alternativmedicin i Norge och har många års erfarenhet och goda kunskaper om hälsa och hur vår organism fungerar biokemiskt. Han har skapat cellRESET en fyra veckors diet som har löst hälso- och viktproblem för många människor som tidigare i livet prövat många olika dieter och som varit beroende av skolmedicinen för högt blodtryck, högt kolesterol, förhöjda värden av triglycerider och ostabilt blodsocker. Många har även fått mycket positiva effekter på hormonella obalanser. Med efterföljande stabiliseringsmånader får man en bestående hälsostatus. Med detta livsstilsprogram  har många även efter avslutad kur kunnat hålla sin nya vikt.

Enligt Aage startar problemet med för mycket glukos i cellerna (såsom vi ovan beskrivit metabolt syndrom) och dessa måste därför först tömmas – nollställas – innan kroppen kan komma i balans.

Programmet består av väldigt lite kolhydrater, lite fett och mycket protein. Maten du äter köper du i butik. Du integrerar också väldigt specifika näringstillskott som är vattenlösliga och som därför tas upp bättre än konventionella tillskott man köper i handeln. De är patenterade och har dokumenterad verkan.

Det finns inget i produkterna som kan skapa kontraindikationer med skolmedicin. Utan de utvalda kosttillskotten kan denna diet vara farlig för hälsan. Produkterna bidrar till att de metaboliska processerna fungerar optimalt, att avfallsämnen utsöndras och att vi behåller vår energi. Många får extra energi under kuren. De säkerställer också att vi inte tappar vår muskelmassa.

Du som INTE vill gå ned i vikt kan genomföra cellRESET för att uppnå en hormonell balans. Du går helt enkelt inte ned i  vikt än vad kroppen anser nödvändigt.

För att kunna mäta effekterna av kuren rekommenderar vi att du före och efter kontrollerar:

 • Blodtryck
 • Blodsocker (fastande)
 • Kolesterolvärdet i blodet (HDL)
 • Triglyceridvärdet i blodet
 • Vikt
 • Bukomfång

Värden i riskzonen:

 • Blodtryck över 130/85 mm Hg
 • Blodsocker, fastande, över 5,6 mmol/l
 • HDL under 0,9 mmol/l för män
 • HDL under 1,1 mmol/l för kvinnor
 • Triglycerider över 1,7 mmol/l
 • Bukfetma: omfång >80 cm hos kvinnor och >84 cm hos män

Om du inte nått din målvikt

Då kan du upprepa kuren. Du kan självklart lägga in en paus mellan varje gång du gör den. Många tycker att de får ut mest av vecka 1 och gör den flera gånger. Först de 28 dagarna och sen äter de enligt kostråden efter kuren och så lägger du in vecka 1 då och då så länge de tycker att de behöver. Det finns flera sätt att göra det på. Det är viktigt att känna själv vad som är rimligt. Det kan bli väldigt tungt om man aldrig kan unna sig något gott emellanåt.

Det jag rekommenderar är dock att göra 60 dagars stabiliseringen för att få ett hållbart resultat. Det gör att du kommer in i en ny rutin och ett nytt sätt att tänka på hur och vad du äter. Du får alltid fri coahning i hela 90 dagar.

Vi vill poängtera att detta inte är en kortsiktig viktnedgångsdiet utan en långvarig investering i din hälsa där vi använder oss av detta unika cellenergikoncept i kombination med kostråd för att uppnå ett varaktigt resultat.

Läs mer om cellRESET här

Anmäl dig till livsstilsprogrammet cellRESET här

Läs artikel om cellRESET i Nordic Wellness Magazine ( sid 129)

Läs hela artikeln i SportHälsa

PageLines- fetma.jpg

 

 

 

 

 

För mer info om råd kontakta;

Din LivsViktsCoach

Susanne Barkvik

Sunnerstavägen 58

186 70 Brottby

+ 46705349017

susanne.barkvik@digitalhalsan.se

www.digitalhalsan.se

110826_susanne_barkvik_007