Hälsosammare fikaraster för företag

Oavbruten press, stress och dåliga matvanor är de grundläggande anledningarna till att man inte längre orkar leva upp till sina förväntningar på jobbet och privat. Vi har helt enkelt inte orken och fokuset att räcka till med allt vi vill. Det finns många sätt att få bukt på det men det är också ett beslut